1000 жор
Зөвхөн крилл үсгээр хайна уу.
Латин үсгээр хайх бол: ө - oe, ү - ue, я - ya, ё - yo, ю - yu, е - ye
Кофе

Кофе

1 жор

Хайлтын үр дүн 1 жор